TY-BMS Sem 5 NM College FM Subject Toppers


Nishma Palan

Nishma Palan
95/100


Vrusha Patel

Vrusha Patel
95/100

TY-BMS 2015-16 Semester VI Toppers

Urvashi Jasani

Urvashi Jasani
1st Rank NM College

Individual High Scores( Operation Research)

 • Jinay Jain - 100
 • Shruti Shah - 97
 • Shubham Kandoi - 97
 • Soumya Singh - 96
 • Arham Shah - 95
 • Shraddha Panchal - 95
 • Niomi Shah - 94
 • Prerna Dalal - 94
 • Vrushti Shah - 92
 • Anish Kanoongo - 91
 • Urvashi Jasani - 91
 • Parul Relia - 91
 • Nishma Palan - 90
 • Shruti Yadav - 90
 • Fremi Shah - 90
 • Tanmay jain - 89
 • Rishi Shah - 89
 • Rishabh Modi - 89
 • Vinya Bisht - 89
 • And many more..

TY-BMS Semester V Toppers
UPG College


Dhruvi Patwa

Dhruvi Patwa
1st Rank


Prachi Shah

Prachi Shah
2nd Rank

TY-BMS Semester V Subject Toppers
NM College


Shubhangi Jain

Shubhangi Jain
SMF - 90
IAPM - 91

(Amongst The Toppers)Saumya Singh

Saumya Singh
SMF - 90
WM - 89