TY-BAF Toppers


Mahadev Agrawal

Mahadev Agrawal
1st Rank - 91%
N.M. College
FA - 90, FM - 92, CA - 93
Audit - 95, Tax - 92


Varsha Pugalia

Varsha Pugalia
3rd Rank - 89.17%
N.M. College
FA - 91, FM - 90, CA - 93
Audit - 95, Tax - 89


Aishwarya Iyar

Aishwarya Iyar
5th Rank - 86%
N.M. College
FM - 97, CA - 92, Audit - 92,


Riya Sanghavil

Riya Sanghavi
N.M. College
FM - 88, Audit - 90


Melinda Fernandes

Melinda Fernandes
N.M. College
FA - 87, Audit - 94


Jessica Jolly

Jessica Jolly
N.M. College
FM - 92, Mgmt - 86

TY-BAF Semester V Toppers
NM College


Adip Bali

Adip Bali
2nd Rank


Dimple Randeria

Dimple Randeria
3rd Rank

TY-BMS Sem 5 NM College FM Subject Toppers


Nishma Palan

Nishma Palan
95/100


Vrusha Patel

Vrusha Patel
95/100

TY-BMS 2015-16 Semester VI Toppers

Urvashi Jasani

Urvashi Jasani
1st Rank NM College

Individual High Scores( Operation Research)

 • Jinay Jain - 100
 • Shruti Shah - 97
 • Shubham Kandoi - 97
 • Soumya Singh - 96
 • Arham Shah - 95
 • Shraddha Panchal - 95
 • Niomi Shah - 94
 • Prerna Dalal - 94
 • Vrushti Shah - 92
 • Anish Kanoongo - 91
 • Urvashi Jasani - 91
 • Parul Relia - 91
 • Nishma Palan - 90
 • Shruti Yadav - 90
 • Fremi Shah - 90
 • Tanmay jain - 89
 • Rishi Shah - 89
 • Rishabh Modi - 89
 • Vinya Bisht - 89
 • And many more..

TY-BMS Semester V Toppers
UPG College


Dhruvi Patwa

Dhruvi Patwa
1st Rank


Prachi Shah

Prachi Shah
2nd Rank

TY-BMS Semester V Subject Toppers
NM College


Shubhangi Jain

Shubhangi Jain
SMF - 90
IAPM - 91

(Amongst The Toppers)Saumya Singh

Saumya Singh
SMF - 90
WM - 89


FYJC Terminal Toppers

Accounts


Name College Marks Name College Marks
Parthvi NM College 49 Chaitya Ritumbara College 42
Dhruti NM College 48 Mokshita Mithibai College 42
Kaushal Mithibai College 47 Mokshita Mithibai College 42
Moksha Ritumbara College 47 Aneri NL College 42
Jainam NL College 45 Shaurya Ritumbara College 42
Priyal NM College 44 Prachi NM College 41
Virag Ritumbara College 44 Jaini Ritumbara College 41

Maths


Name College Marks Name College Marks
Moksha Ritumbara College 48 Parthvi NM College 41
Dhruti NM College 45 Priyal NM College 40
Jainam NL College 42 Chitya Ritumbara College 40

CA Fraternity


Sashi Ashok

CA Sashi Ashok
SFM - 74
AMA - 64


Pranav Raval

CA Pranav Raval
SFM - 80
FR - 72


Kavya Raj

CA Kavya Raj
SFM - 88
FR - 82


Sheel Shah

CA Sheel Shah
SFM - 62
FR - 60


Zeel Mehta

CA Zeel Mehta
SFM - 50
FR - 60


Nipun Chiripal

CA Nipun Chiripal
Costing – 81
Accounts – 73
FM – 63

IPCC Results


Stavan Shah

Stavan Shah
Accounts – 70
Tax – 67
Costing/Fm – 64Amol Dongre

Amol Dongre
Accounts – 62
Tax – 63/100Saim Faikh

Saim Faikh
Accounts – 75
Accounts II – 61
Costing/Fm – 71Soumya

Soumya
Accounts – 65
IT/SM – 78
Costing/Fm – 58Himani Vakharia

Himani Vakharia
Accounts – 56
Law – 61